top of page
Search

5 iemesli piesaistīt kouču uzņēmumā

Updated: Sep 30, 2021

Kad koučings būs vērtīgs instruments Tavā uzņēmumā? Kuram darbiniekam tas būs vērtīgs? Vai koučings ir paredzēts tikai vadītājiem? Ar kādiem jautājumiem var strādāt ar kouču uzņēmumos?Uzņēmumi izvēlas koučingu kā instrumentu, lai atbalstītu darbinieku izaugsmi, visbiežāk kādā no šiem pieciem gadījumiem:


Pirmā pieredze vadītāja amatā. Uzņēmumi bieži izvēlas koučingu kā atbalstu jaunajam līderim, lai veicinātu un atbalstītu vadītāja lomas un tās prasību apzināšanos, sava vadības stila definēšanu, kompetenču attīstīšanu, pārliecības stiprināšanu, izaicinošu situāciju atrisināšanu un skaidrības iegūšanu citos jautājumos, kas iepriekš nebija aktuāli darbinieka ikdienā.


Jaunas atbildības vai kompetenču jomas pieredzējušiem vadītājiem. Mūsdienu vadītājiem izvirzītās prasības tiek nepārtraukti paplašinātas, palielinātas un, sekojot līdzi tendencēm, mainās. Ir līderi, kas atzīst, ka regulāra sadarbība ar kouču, dod iespēju apstāties un paskatīties uz notiekošo no malas, pārskatīt izvēlēto stratēģiju un virzienu, izvērtēt savu vadības stilu – vai tas joprojām ir atbilstošākais dotajos apstākļos. Spēt pielāgoties jauniem apstākļiem un mainīties - bieži vien ir izšķirošas īpašības veiksmīgā līderībā, un profesionāls koučs var sniegt būtisku atbalstu šajā procesā.


Pārmaiņu vadība un ieviešana uzņēmumā. Uzņēmumi atkārtoti veic būtiskus pārmaiņu procesus, piemēram, agile principu ieviešanu vai procesu digitalizāciju, uzņēmuma pārstrukturēšanu, apvienošanos vai pārņemšanu. Līdz ar to darbinieki saskaras ar jauniem izaicinājumiem mainīgās vides, jaunu uzdevumu, atbildības jomu vai atšķirīga darba stila ietekmē, un vēlas saņemt atbalstu, ko var sniegt koučs.


Izaugsmes jomas saskaņā ar darbinieku novērtēšanas pārrunu rezultātiem.Dažos gadījumos vadītāji atzīst perspektīvu darbinieku attīstības vajadzības pārrunās un izmanto to par pamatu, lai darbiniekiem piedāvātu sadarbību ar kouču, kas atbalstītu darbinieku izaugsmē saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām un mērķiem.


Talantu apzināšanās, resursu stiprināšana, potenciāla veicināšana! Jūs noteikti zināt - resursi, talanti, potenciāls ir savstarpēji cieši saistīti. Resursi sevī ietver kompetences, personiskās īpašības un stiprās puses. Potenciālu var attīstīt koučingā, jo tās ir cilvēka apslēptās kvalitātes, kas vēl nav apzinātas un tāpēc netiek izmantotas. Pretstatā kompetencēm talantus nevar iemācīties. Talanti ir ielikti šūpulī, tie tikai jāizdzīvo un jāattīsta. Lai apzinātos individuālos talantus, koučings var būt ļoti vērtīgs un iedrošinošs instruments. Apzinoties savus talantus, stiprinot savus iekšējos resursus un veicinot potenciālu, personīgā izaugsme dažādās dzīves jomās ir neizbēgama! Cilvēks kļūst jaudīgāks un veiksmīgāks un iedvesmo cilvēkus ap sevi. Zinātnisko pētījumu gadu desmiti un pieredzējušu kouču praktiskā pieredze rāda, ka personīgajai izaugsmei ir būtiska ietekme uz līderību un korporatīvajiem panākumiem. Jo tikai tie, kas aug kā personība, kļūst par iedvesmojošiem līderiem citiem.


Ja Tu saskati iespēju pielietot koučingu savā uzņēmumā, sazinies ar mani, lai pārrunātu sadarbības iespējas! Piedāvājums uzņēmumiem pieejams šeit.


165 views0 comments

Comments


bottom of page